Information från styrelsen

22 november 2017

Snart invigning, Friskis Extra Allt!

Hej alla 6 943 träningsglada medlemmar. Vintern försöker få ett grepp om våra trakter och träningsaktiviteterna inomhus är som bäst just nu. Vi har fantastiskt många pass och nya varianter dyker upp hela tiden. Ta chansen och prova något nytt! Själv hade jag höstens aha-upplevelse i nya multihallen när jag provade cyklarna med de långa handtagen. När man trampar genereras en frisk fläkt från hjulen, så smart. 

Multihallen är vår senaste satsning för att råda bot på trängseln vissa tider. Vi fick ett bra "rivningskontrakt" under tiden Stinsens framtid värker fram av hyresvärden och politikerna. Den processen kommer att följa en långsam lagstadgad gång och under tiden kan vi ta ut svängarna lite extra. Drömscenariot är att vi flyttar från våra nuvarande lokaler till nya inom området Häggviks handelsplats när hyresvärdens planer har kommit så långt. Vårt nuvarande kontrakt gäller till 2023 och det är fördelaktigt för oss. Vi följer förstås händelseutvecklingen inom hela området noga i nära kontakt med centrumledningen och politiken men som sagt, under tiden kan vi njuta av Friskis extra allt i Stinsen! 

Informationen kring vad som ska byggas ändrar sig ganska mycket som brukligt är i planprocesser. Inget är bestämt innan planen har vunnit laga kraft, som det heter,  men vissa grundbultar är fastslagna: Spårnära lägen vill kommunen bygga bostäder på och då följer också skolor och förskolor med liksom viss samhällsservice. Utöver det ska det finnas kontor och andra arbetsplatser för att säkerställa en stadslik miljö. Stora byggbolag vill också numera ha med en träningsaktör för att främja folkhälsan vilket passar Friskis extra bra. Vilken typ av centrum det ska bli är alldeles för tidigt att säga någonting om.

Föreningen Friskis&Svettis Sollentuna finns till för medlemmarna. Vi i styrelsen, anställda och alla funktionärer drivs av att vi vill att föreningen ska fortsätta att vara en källa till glädje i vardag och fest. Det är lätt att vara stolt över allt vi har åstadkommit och nu mot nya äventyr tillsammans.

Se programmet för invigningen här på hemsidan - extra välkomna!

På styrelsens vägnar,
Kaisa Unander
Ordförande Friskis&Svettis Sollentuna