STADGAR

För den ideella Idrottsföreningen Friskis&Svettis Sollentuna med hemort i Sollentuna kommun.
Föreningen bildades 1983.

Stadgarna senast fastställda/reviderade av årsmötet i april 2013. Läs dem HÄR