.

Ljudpolicy för Friskis&Svettis SollentunaFriskis&Svettis Sollentuna bevakar gruppträningens ljudnivåer. Vår ambition är att ljudnivåerna skall understiga risken för hörselskador med god marginal.

Samtliga gruppträningssalar är försedda med väl synliga ”ljudöron” som registrerar musikens ljudnivå.

När örat lyser RÖTT, mer än någon blinkning då och då, är ljudet på en otillåten nivå och då måste ljudet sänkas.  Normal tillåten ljudnivå indikeras av GRÖN- respektive GUL färg.  Grönfärg ska lysa konstant men gul bara under kortare perioder. Vi har maximal tillåten ljudnivå motsvarade ca 90 dBA exponeringstid under cirka en timme.

En översyn och kalibrering av ljudöron och ljudanläggningar görs varje år.

Genom följsamhet till denna policy och funktionärernas medvetenhet, i kombination med regelbunden kalibrering, är vår ambition och övertygelse att Friskis&Svettis Sollentuna håller sig under skadliga ljudnivåer.

För dig som medlem
Ljud upplevs olika. Det finns situationer där ljudörat visar grönt/gult men där någon ändå upplever ljudet som väldigt starkt. Det är ledarens ansvar att bedöma och besluta om ljudnivån är på en bra nivå, med hänsyn till övriga deltagare, men säg självklart till om du upplever ljudnivån som för hög. I våra träningssalar och i receptionen finns gratis hörselproppar att användas som hörselskydd. 


Kontaktpersoner:
Verksamhetschef Sama Mielig
Träningsansvarig Tiina Øye